Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem - sprawdź nas na FB
Zwiedzanie Krakowa - po polsku i rosyjsku

Zapraszam Aneta Dziedzic-Lis

  • Kraków Przewodnik - zwiedzanie w języku polskim
  • Kraków Przewodnik - zwiedzanie w języku rosyjskim
  • +48 609 652 517

Parkingi i przystanki dla autokarów w Krakowie

Miejsca ograniczonego postoju dla autokarów turystycznych (do 10 min.), usytuowane w centrum Krakowa, przeznaczone są wyłącznie dla autokarów dowożących zorganizowane grupy turystów, tzn. będących pod opieką pilota wycieczek lub oprowadzanych przez miejskiego przewodnika turystycznego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U.04.223.2268 z późn. zm., art. 30, art. 34 ust. 1 pkt. 6 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Dz. U. z dnia 30 stycznia 2006 r.).

W Krakowie zlokalizowano kilka miejsc ograniczonego postoju dla autokarów turystycznych oraz kilka parkingów autokarowych w następujących miejscach:

 

Miejsca ograniczonego postoju dla autokarów turystycznych są oznaczone na terenie miasta znakiem D-18a ("parking - miejsce zastrzeżone") z tabliczką o treści: "Wyłącznie dla autokarów turystycznych. Postój max 10 min.".

1. Do przystanku należy podjeżdżać wyłącznie dla umożliwienia pasażerom opuszczenia autobusu w celu zabrania oczekującej tam grupy.

2. Podczas postoju na przystanku należy wyłączyć silnik autobusu.

3. Dla umożliwienia płynności ruchu drogowego należy odjechać z przystanku natychmiast po opuszczeniu lub wejściu pasażerów do autokaru. Czas postoju autokaru nie może przekraczać 10 minut.

From Address: To: