Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem - sprawdź nas na FB
Zwiedzanie Krakowa - po polsku i rosyjsku

Zapraszam Aneta Dziedzic-Lis

  • Kraków Przewodnik - zwiedzanie w języku polskim
  • Kraków Przewodnik - zwiedzanie w języku rosyjskim
  • +48 609 652 517

Ścieżkami św. Jana Pawła II - Papież w Krakowie

Kraków to jedyne miasto na świecie, które posiada miejsca związane niemal z całym życiem św. Jana Pawła II. Przewodnik jest w stanie pokazać miejsca, które pamiętają Zwiedzanie z przewodnikiem - Kościół Mariacki KrakówGo jako studenta polonistyki, robotnika, aktora, poetę, seminarzystę, młodego księdza odprawiającego swe pierwsze msze św., uniwersyteckiego wykładowcę, duszpasterza studentów i rodzin, biskupa, metropolitę krakowskiego i wreszcie - jako Głowę Kościoła katolickiego. Karol Wojtyła i św. Jan Paweł II jest i zawsze będzie obecny w Krakowie.

W naszym mieście jest niezliczona ilość miejsc, które wiążą się z Jego osobą, my, podczas naszej wycieczki ścieżkami św. Jana Pawła II zwiedzimy niektóre z nich:

1. Kościół na Skałce

W roku 1979 podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, związanej również z uroczystościami 900-lecia śmierci św. Stanisława, przed kościołem Na Skałce miało miejsce niezapomniane spotkanie papieża z młodzieżą akademicką, natomiast wewnątrz kościoła bł. Jan Paweł II spotkał się z przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki. W kościele znajduje się popiersie bł. Jana Pawła II, natomiast przed wejściem do kościoła umieszczony został drewniany krzyż, który młodzież przyniosła na własnych barkach na spoktanie z Ojcem Świętym oraz pomnik przedstawiający papieża podczas rozmowy z młodzieżą, kiedy w geście zrównania się z młodymi ludźmi przysiadł on wprost na schodach, zamiast w przygotowanym dla niego fotelu. Na dziedzińcu klasztornym od 2008 roku wznosi się wspaniały Ołtarz Trzech Tysiącleci, dzieło Wincentego Kućmy, do którego rok rocznie zmierza procesja z Wawelu na Skałkę - miejsca męczeńskiej śmierci biskupa Stanisława. 

Wyższe Seminarium Duchowne Kraków

2. Katedra Wawelska

W podziemiach Katedry, w romańskiej Krypcie św. Leonarda, 2 listopada 1946 roku ks. Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą mszę św., mszę prymicyjną,  m.in. w intencji swych zmarłych rodziców i brata. W uroczystość św. Wacława, patrona Katedry, 28 września 1958 roku, ks. Karol Wojtyła został konsekrowany na biskupa. Jako motto na swoim herbie wybrał łacińskie słowa Totus Tuus [Cały Twój]. Będąc Następcą św. Piotra w Rzymie bł. Jan Paweł II przybywał do Katedry w latach: 1979, 1983, 1987, 1991, 1997, 1999 i w 2002.

Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w 900 rocznicę męczeńskiej śmierci św. Stanisława (1979), modlił się przy jego grobie, a osiem lat później (1987) - sprawował Najświętszą Ofiarę przy łaskami słynącym Krzyżu Królowej Jadwigi, rozpoczynając homilię słowami „Krzyżu witaj...”

3. Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej

Karol Wojtyła przebywał tu w 1945 roku jako student Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

4. Kościół św. Franciszka z Asyżu

Ks. Karol Wojtyła ma w tym kościele "swoją" ławkę, opatrzoną tabliczką z napisem "Tu modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II". Od czasów studenckich bardzo często przychodził tu się modlić.

5. Pałac Biskupów Krakowskich i „okno papieskie”Kościół św. Floriana Kraków

Karol Wojtyła zamieszkał tu 10 sierpnia 1944 roku jako student konspiracyjnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 roku z rąk księcia kard. Adama Stefana Sapiehy w jego prywatnej kaplicy właśnie w Pałacu Biskupim w Krakowie. W tutejszej Kurii Metropolitalnej od 1958 roku ks. Karol Wojtyła pełnił posługę biskupa, a potem - metropolity krakowskiego aż do 16 października 1978 roku – dnia  wyboru na Stolicę Apostolską. Ojciec Święty Jan Paweł II mieszkał w tym Pałacu podczas wszystkich swoich pielgrzymek do Krakowa. Krakowski adres ul. Franciszkańska 3, a jest to właśnie adres Pałacu Biskupiego, jest znany niemal wszystkim Polakom. Nad portalem wjazdowym do pałacu znajduje się słynne "okno papieskie", z którego Ojciec Święty pozdrawiał przybyłą na spotkania z Nim ludność i młodzież Krakowa, z którego odbywał swoje prywatne spotkania z Polakami. Na dziedzińcu pałacu stoi pomnik bł. Jana Pawła II, dar i dzieło Jole Sensi Croci, odsłonięty w 1980 roku.

6. Bazylika Mariacka

W latach 1952-1957 św. Jan Paweł II był kaznodzieją i spowiednikiem w Bazylice Mariackiej. Jako papież nawiedził ją trzykrotnie, a w 1991 roku  przy ołtarzu stojącym u jej wejścia odprawił mszę świętą, podczas której dokonał beatyfikacji Anieli Salawy (grób i relikwie tej krakowskiej służącej możemy odwiedzić w Kaplicy Męki Pańskiej u franciszkanów). 17 maja 1981 roku przed Bazyliką Mariacką zebrali się wszyscy uczestnicy Białego Marszu, zorganizowanego po zamachu na życie bł. Jana Pawła II. W ścianę kościoła (od strony Rynku Głównego) wmurowane są tablice upamiętniające beatyfikację Anieli Salawy oraz Biały Marsz.

7. Kościół św. Floriana

W tej parafii ks. Karol Wojtyła, w latach 1949-51 był wikarym. Wewnątrz kościoła znajduje się klęcznik z piuską papieską.

8. Cmentarz Rakowicki

W nowej części cmentarza znajduje się grobowiec rodziny Wojtyłów i Kaczorowskich. Pochowani są tutaj: matka Jana Pawła II Emilia z Kaczorowskich Wojtyła (zmarła w 1929 r.), ojciec Karol Wojtyła (zmarł w 1941 r.), brat Edmund Wotyła (zmarł w 1932 r.), a także rodzice matki Ojca Świętego - Feliks i Maria Kaczorowscy, oraz trzy inne osoby z rodziny Kaczorowskich.

9. Nowa Huta

Historia powstania tutejszej parafii wiąże się z walką o drewniany krzyż, postawiony tu przez mieszkańców nowej dzielnicy Krakowa - Nowej Huty, z założenia traktowanej przez władze komunistyczne jako pozbawionej życia religijnego.

Kościół Arka Pana Kraków Nowa Huta
Od 1960 roku przy tym krzyżu bp Karol Wojtyła odprawiał "pasterki" pod gołym niebem. W 1969 roku wmurował kamień węgielny pochodzący z resztek murów konstantyńskiej Bazyliki św. Piotra poświęcony przez ówczesnego papieża Pawła VI. W 1977 roku kard. K. Wojtyła konsekrował kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, zbudowany według projektu architekta Wojciecha Pietrzyka.
 

Serdecznie zapraszam - Przewodnik po Krakowie - Aneta Dziedzic-Lis