Ścieżkami św. Jana Pawła II - Papież w Krakowie


zobacz też Szlakiem św. Stanisława

Zwiedzanie z przewodnikiem - Kościół Mariacki Kraków

Tablica poświęcona Ojcu Świętemu - Kościół Mariacki

Kraków to jedyne miasto na świecie, które posiada miejsca związane niemal z całym życiem św. Jana Pawła II. Przewodnik jest w stanie pokazać miejsca, które pamiętają Go jako studenta polonistyki, robotnika, aktora, poetę, seminarzystę, młodego księdza odprawiającego swe pierwsze msze św., uniwersyteckiego wykładowcę, duszpasterza studentów i rodzin, biskupa, metropolitę krakowskiego i wreszcie - jako Głowę Kościoła katolickiego. Karol Wojtyła i św. Jan Paweł II jest i zawsze będzie obecny w Krakowie.

W naszym mieście jest niezliczona ilość miejsc, które wiążą się z Jego osobą, my, podczas naszej wycieczki ścieżkami św. Jana Pawła II zwiedzimy niektóre z nich:

1. Kościół na Skałce

W roku 1979 podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, związanej również z uroczystościami 900-lecia śmierci św. Stanisława, przed kościołem Na Skałce miało miejsce niezapomniane spotkanie papieża z młodzieżą akademicką, natomiast wewnątrz kościoła bł. Jan Paweł II spotkał się z przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki. W kościele znajduje się popiersie bł. Jana Pawła II, natomiast przed wejściem do kościoła umieszczony został drewniany krzyż, który młodzież przyniosła na własnych barkach na spoktanie z Ojcem Świętym oraz pomnik przedstawiający papieża podczas rozmowy z młodzieżą, kiedy w geście zrównania się z młodymi ludźmi przysiadł on wprost na schodach, zamiast w przygotowanym dla niego fotelu. Na dziedzińcu klasztornym od 2008 roku wznosi się wspaniały Ołtarz Trzech Tysiącleci, dzieło Wincentego Kućmy, do którego rok rocznie zmierza procesja z Wawelu na Skałkę - miejsca męczeńskiej śmierci biskupa Stanisława.

Wyższe Seminarium Duchowne Kraków

Seminarium Duchowne

2. Katedra Wawelska

W podziemiach Katedry, w romańskiej Krypcie św. Leonarda, 2 listopada 1946 roku ks. Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą mszę św., mszę prymicyjną, m.in. w intencji swych zmarłych rodziców i brata. W uroczystość św. Wacława, patrona Katedry, 28 września 1958 roku, ks. Karol Wojtyła został konsekrowany na biskupa. Jako motto na swoim herbie wybrał łacińskie słowa Totus Tuus [Cały Twój]. Będąc Następcą św. Piotra w Rzymie bł. Jan Paweł II przybywał do Katedry w latach: 1979, 1983, 1987, 1991, 1997, 1999 i w 2002.

Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w 900 rocznicę męczeńskiej śmierci św. Stanisława (1979), modlił się przy jego grobie, a osiem lat później (1987) - sprawował Najświętszą Ofiarę przy łaskami słynącym Krzyżu Królowej Jadwigi, rozpoczynając homilię słowami „Krzyżu witaj...”

3. Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej

Karol Wojtyła przebywał tu w 1945 roku jako student Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

4. Kościół św. Franciszka z Asyżu

Ks. Karol Wojtyła ma w tym kościele "swoją" ławkę, opatrzoną tabliczką z napisem "Tu modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II". Od czasów studenckich bardzo często przychodził tu się modlić.

5. Pałac Biskupów Krakowskich i „okno papieskie”

Kościół św. Floriana Kraków

Kościół św. Floriana

Karol Wojtyła zamieszkał tu 10 sierpnia 1944 roku jako student konspiracyjnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 roku z rąk księcia kard. Adama Stefana Sapiehy w jego prywatnej kaplicy właśnie w Pałacu Biskupim w Krakowie. W tutejszej Kurii Metropolitalnej od 1958 roku ks. Karol Wojtyła pełnił posługę biskupa, a potem - metropolity krakowskiego aż do 16 października 1978 roku – dnia wyboru na Stolicę Apostolską. Ojciec Święty Jan Paweł II mieszkał w tym Pałacu podczas wszystkich swoich pielgrzymek do Krakowa. Krakowski adres ul. Franciszkańska 3, a jest to właśnie adres Pałacu Biskupiego, jest znany niemal wszystkim Polakom. Nad portalem wjazdowym do pałacu znajduje się słynne "okno papieskie", z którego Ojciec Święty pozdrawiał przybyłą na spotkania z Nim ludność i młodzież Krakowa, z którego odbywał swoje prywatne spotkania z Polakami. Na dziedzińcu pałacu stoi pomnik bł. Jana Pawła II, dar i dzieło Jole Sensi Croci, odsłonięty w 1980 roku.

6. Bazylika Mariacka

W latach 1952-1957 św. Jan Paweł II był kaznodzieją i spowiednikiem w Bazylice Mariackiej. Jako papież nawiedził ją trzykrotnie, a w 1991 roku przy ołtarzu stojącym u jej wejścia odprawił mszę świętą, podczas której dokonał beatyfikacji Anieli Salawy (grób i relikwie tej krakowskiej służącej możemy odwiedzić w Kaplicy Męki Pańskiej u franciszkanów). 17 maja 1981 roku przed Bazyliką Mariacką zebrali się wszyscy uczestnicy Białego Marszu, zorganizowanego po zamachu na życie bł. Jana Pawła II. W ścianę kościoła (od strony Rynku Głównego) wmurowane są tablice upamiętniające beatyfikację Anieli Salawy oraz Biały Marsz.

7. Kościół św. Floriana

W tej parafii ks. Karol Wojtyła, w latach 1949-51 był wikarym. Wewnątrz kościoła znajduje się klęcznik z piuską papieską.

8. Cmentarz Rakowicki

W nowej części cmentarza znajduje się grobowiec rodziny Wojtyłów i Kaczorowskich. Pochowani są tutaj: matka Jana Pawła II Emilia z Kaczorowskich Wojtyła (zmarła w 1929 r.), ojciec Karol Wojtyła (zmarł w 1941 r.), brat Edmund Wotyła (zmarł w 1932 r.), a także rodzice matki Ojca Świętego - Feliks i Maria Kaczorowscy, oraz trzy inne osoby z rodziny Kaczorowskich.

9. Nowa Huta

Historia powstania tutejszej parafii wiąże się z walką o drewniany krzyż, postawiony tu przez mieszkańców nowej dzielnicy Krakowa - Nowej Huty, z założenia traktowanej przez władze komunistyczne jako pozbawionej życia religijnego.

Kościół Arka Pana Kraków Nowa Huta

Jan Paweł II przed Arką Pana

Od 1960 roku przy tym krzyżu bp Karol Wojtyła odprawiał "pasterki" pod gołym niebem. W 1969 roku wmurował kamień węgielny pochodzący z resztek murów konstantyńskiej Bazyliki św. Piotra poświęcony przez ówczesnego papieża Pawła VI. W 1977 roku kard. K. Wojtyła konsekrował kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, zbudowany według projektu architekta Wojciecha Pietrzyka.

zobacz też Szlakiem św. Stanisława

Seredcznie zapraszam - Przewodnik po Krakowie - Aneta Dziedzic-Lis