Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem - sprawdź nas na FB
Zwiedzanie Krakowa - po polsku i rosyjsku

Zapraszam Aneta Dziedzic-Lis

  • Kraków Przewodnik - zwiedzanie w języku polskim
  • Kraków Przewodnik - zwiedzanie w języku rosyjskim
  • +48 609 652 517

Szlakiem św. Stanisława - Wawel - klasztor na Skałce

Kraków przewodnik - Katedra WawelskaŚw. Stanisław ze Szczepanowa, patron Polski, męczennik, który, jak chce legenda, poniósł śmierć w 1079 roku z rąk polskiego króla Bolesława Śmiałego. Jest to polski święty, którego postać owiana jest licznymi legendami, który odegrał ogromną rolę w historii Polski, zwłaszcza w ciężkim i trudnym dla niej okresie, jakim było rozbicie dzielnicowe, czy 123 lata zaborów, kiedy to kraj nasz znikł z kart Europy.

Wędrówkę z przewodnikiem szlakiem tego świętego rozpoczynamy od bazyliki archikatedralnej śś. Wacława i Stanisława czyli katedry na Wawelu. To tutaj mieści się konfesja św. Stanisława, w której przechowywane są relikwie tego świętego, kanonizowanego w 1253 roku w Asyżu. Obecną konfesję ufundował bp Marcin Szyszkowski w latach 1626-1629. Barokowy relikwiarz wykonany został ze sreber pochodzących z zapisu testamentowego bpa Piotra Gembickiego. Ołtarz św. Stanisława jest jednym z najwybitniejszych dzieł wczesnobarokowej architektury sakralnej w Polsce, natomiast grób patrona Królestwa Polskiego od stuleci pełni funkcję Ara Patriae - Ołtarza Ojczyzny. To przy tym ołtarzu od pokoleń wznoszono błagalne modlitwy o pomyślność dla narodu i państwa polskiego, dziękowano za zwycięstwa w bojach, składano dziękczynne wota: chorągwie, buńczuki, jak po zwycięskiej bitwie pod Płowcami, po Grunwaldzie, czy po wiktorii wiedeńskiej.

Schodząc z wawelskiego wzgórza przewodnik pokaże kościół św. Bernarda ze Sieny, wzniesiony w XV wieku, zburzony w XVII wieku przez Szwedów, po czym odbudowany w stylu barokowym.

Św. Stanisław biskup krakowskiWędrując wzdłuż Wisły docieramy na Skałkę, gdzie wznosi się kościół śś Michała Archanioła i Stanisława. To miejsce tradycja związała z tragiczną śmiercią biskupa. Do dziś na terenie zabudowań klasztornych możemy podziwiać barokową sadzawkę, do której wg tradycji miało zostać wrzucone rozczłonkowane ciało biskupa Stanisława. Wewnątrz świątyni zachował się pień, na którym męczennik ów poniósł śmierć, oraz kamień, na który spadły krople jego krwi. Na placu kościelnym co roku w pierwszą niedzielę po 8 maja ma miejsce finał procesji św. Stanisława, która wraz z jego relikwiami wyrusza ze katedry wawelskiej i podąża na Skałkę, do miejsca, w którym biskup został zamordowany. Obecnie piękną oprawę dla tych uroczystości stanowi wzniesiony na dziedzińcu Ołtarz Trzech Tysiącleci, dzieło prof. Wincentego Kućmy.

Skałka to również druga obok Wawelu nekropolia krakowska, w której od 1880 roku chowani są wybitni Polacy, wśród nich wymienić należy chociażby takie nazwiska jak Stanisław Wyspiański, Czesław Miłosz, Jacek Malczewski, Adam Asnyk, Karol Szymanowski, czy Henryk Siemiradzki.

Kościół Na Skałce KrakówNastępnym punktem na trasie jest kościół śś. Katarzyny i Młgorzaty wzniesiony dla oo. Augustianów, sprowadzonych z Pragi, stanowiący czysty przykład architektury gotyckiej w Krakowie.

Dalej wraz z przewodnikiem przechodzimy na pl. Wolnica, będący częścią dawnego rynku miasta Kazimierz. Po stronie północno-wschodniej placu dominuje kościół Bożego Ciała, zbudowany w XIV wieku, z klasztorem XX. Kanoników Regularnych Laretańskich, a na środku stoi Ratusz z XVIII wieku (obecnie Muzeum Etnograficzne).
 

Serdecznie zapraszam - Przewodnik po Krakowie - Aneta Dziedzic-Lis